У Міжнародній Класифікації хвороб (МКХ-10) розлади, зумовлені вживанням психоактивних засобів, поділені на: залежність до психоактивних засобів та розлади, що виникають внаслідок зловживання психоактивними речовинами.

Діагностичними критеріями наявності наркоманії, тобто. Залежно від психоактивних речовин, є наявність у суб'єкта не менше трьох з наведених нижче ознак:

1. Cуб'єкт часто приймає препарат у великих дозах і триваліший час, ніж сам мав намір;

2. Їм опановує постійне бажання або він робить одну або кілька безуспішних спроб скоротити або врегулювати прийом препарату;

3. Багато часу витрачається на діяльність, пов'язану з добуванням препарату (наприклад, крадіжка), його вживання (наприклад, безперервне куріння) та на те, щоб прийти до тями після впливу наркотику;

4. Перебування в стані сп'яніння або похмілля (абстиненції) саме в той момент, коли вимагалося виконання будь-яких важливих обов'язків на роботі, у школі або по дому (наприклад, прогул на роботі через похмілля або поява на роботі або в школі у стані сильного сп'яніння, нагляд за дітьми у стані інтоксикації), або в той момент, коли вживання наркотиків пов'язане з ризиком для життя (наприклад, керування автомобілем у стані інтоксикації);

5. Важливими професійними та громадськими обов'язками нехтують і вони приносяться в жертву заради вживання наркотику;

6. Продовження прийому наркотику, незважаючи на явні згубні наслідки для здоров'я та громадського стану, та усвідомлення того, що подальший прийом може посилити ці порушення (наприклад, продовження прийому героїну, незважаючи на сімейні сварки, кокаїну, незважаючи на депресію, що розвивається внаслідок його вживання). алкоголю, незважаючи на загострення під його впливом виразкової хвороби);

7. Помітне зростання толерантності: необхідність значного збільшення доз споживаної речовини (підвищення не менше ніж на 50%) для досягнення бажаної дії або значне ослаблення ефекту від попередньої дози;

Примітка: наступні пункти не належать до каннабісу, галюциногенів або фенциклідину (РСР);

8. Наявність характерного синдрому відміни (див. специфічні синдроми відміни у розділі: Психічні розлади органічного характеру, спричинені вживанням психоактивних засобів);

9. Вживання наркотику щоб уникнути або полегшення синдрому скасування.

Діагностичним критерієм наркоманії є наявність цих симптомів протягом принаймні одного місяця або відновлення їх періодично протягом більш тривалого періоду часу.

Нижче наводяться критерії зловживання психоактивними речовинами, включаючи випадки, коли має місце неправильне вживання таких речовин, що не досягає, однак, ступеня наркоманії:

1. Щонайменше одна з перелічених ознак порушення адаптації внаслідок вживання психоактивної речовини:

* продовження вживання, незважаючи на наявні згубні наслідки для здоров'я та громадського стану та знання того, що подальший прийом може посилити ці порушення,

* Вживання наркотику в моменти, коли це пов'язано з особливим ризиком (управління автомобілем у стані сп'яніння).

2. Дані явища спостерігаються постійно протягом місяця або періодично поновлюються протягом більш тривалого періоду.

3. Відсутність ознак залежності до цієї речовини. Відповідно МКБ-10 діагноз "зловживання" (abuse) ставлять у тих випадках, коли вживання психоактивної речовини почалося порівняно недавно, і застосуємо у відношенні наркотиків, що не викликають вираженого синдрому відміни, таких як канабіс та галюциногени.

* Враховуючи той факт, що сигарети та тютюн широко доступні, і те, що вживання нікотину не викликає тяжкої інтоксикації або професійного та соціального зниження, тяжка стадія нікотинової залежності (токсикоманії) не виділяється.

Наркоманія може бути виражена по-різному у різних осіб або ж у однієї і тієї ж особи в різні періоди часу. За ступенем вираженості розрізняють легку, середню та важку наркоманії, і навіть повну чи часткову ремісії. Нижче наводяться критерії, на підставі яких оцінюється тяжкість наркоманії:

* Легкий ступінь: кількість наявних симптомів незначна, ледве достатня для встановлення діагнозу, спостерігається невелике зниження у професійній та соціальній діяльності, порушення взаємовідносин з оточуючими.

* Середній ступінь: число симптомів та вираженість наслідків між легким та важким ступенем.

* Тяжкий ступінь: число симптомів перевищує необхідне для встановлення діагнозу, є значне зниження професійної діяльності та серйозне погіршення суспільного становища, а також порушення взаємовідносин з оточуючими.

* Часткова ремісія: протягом останніх 6 міс. мають місце епізодичний прийом наркотиків та деякі з перерахованих вище симптомів наркоманії.